Over deze keuzehulp

De Prostaatkanker keuzehulp is ontwikkeld om patiƫnten en oncologen te ondersteunen bij het maken van een weloverwogen behandelkeuze.

Voor wie is de keuzehulp?

De Adjuvante Darmkanker keuzehulp is voor coloncarcinoom patiƫnten met:
  • hoog-risico stadium II (pT4N0M0)
  • laag-risico stadium III (pT1-3N1M0)
  • hoog-risico stadium III ((pT4N1-2M0 of pT1-4N2M0)

Medische inhoud

De medische inhoud van de keuzehulp is gebaseerd op actuele wetenschappelijke kennis en de Nederlandse richtlijn voor behandeling van Colorectaal carcinoom (CRC), opgesteld dor de NVvH.
De inhoud wordt continu up-to-date gehouden.
Referenties
Nederlandse richtlijn Colorectaal Carcinoom (CRC), versie 29-10-2019. Verantwoording: Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH). Beschikbaar via: https://richtlijnendatabase.nl/
Laatste update
4 januari 2021

Ontwikkeling, onderzoek en implementatie

Verantwoordelijken medische inhoud

Financiering

Privacy

ZorgKeuzeLab vindt het belangrijk dat uw privacy geborgd is bij het gebruik van de keuzehulp. Bekijk hier hoe dat geregeld is.

Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.